Nylenna blir gjesteforsker med eget kontor

Rett etter at Nylenna i dag tidlig orienterte sekretariatet om sin fratreden som generalsekretær, dro han opp til Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Der foreleste han for en lydhør forsamling medisinstudenter i 10. semester som nyansatt gjesteforsker med eget kontor.

Legerollen
Tittelen på forelesningen var –Legerollen i dagens samfunn–. Han la etter eget utsagn vekt på hva som presser og påvirker legene i det moderne samfunn i dag og kom inn på at faktorer som grådighet og individualisme er viktig å ta med i en slik analyse.
Magne Nylenna sier til Tidsskriftet at han er glad for at striden har funnet sin løsning. Han er sliten og ser frem til en fredelig uke i varmere strøk med sin kone. Det eneste han beklager er at hun bare har én uke ferie.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media