Nylenna blir gjesteforsker med eget kontor

Rett etter at Nylenna i dag tidlig orienterte sekretariatet om sin fratreden som generalsekretær, dro han opp til Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Der foreleste han for en lydhør forsamling medisinstudenter i 10. semester som nyansatt gjesteforsker med eget kontor.

Legerollen
Tittelen på forelesningen var –Legerollen i dagens samfunn–. Han la etter eget utsagn vekt på hva som presser og påvirker legene i det moderne samfunn i dag og kom inn på at faktorer som grådighet og individualisme er viktig å ta med i en slik analyse.
Magne Nylenna sier til Tidsskriftet at han er glad for at striden har funnet sin løsning. Han er sliten og ser frem til en fredelig uke i varmere strøk med sin kone. Det eneste han beklager er at hun bare har én uke ferie.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.