Ny drakt og nye Internett-tilbud

Alle temaserier vil fremover få temasider på Internett, de medisinsk-vitenskapelige artiklene har supplerende informasjon, søkefunksjonen er forbedret og muligheten for nettdebatt er etablert.

Korte nyheter med mulighet for fordypning
Tidligere har de daglige Internett-nyhetene fra Tidsskriftet kun ligget på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no, men nå finnes de også på Tidsskriftets nettsider www.tidsskriftet.no. Internett-nyhetene har en kort form, men har lenker til kilder som gir utdypende informasjon.

Lengre versjoner av medisinsk-vitenskapelige artikler
Prinsippet om mulighet for videre fordypning vil til en viss grad også være å finne i Internett-versjonene av de medisinsk-vitenskapelige artiklene fra nr. 1/2003. Nettet gir rom for fordypning gjennom plass til lengre versjoner av artiklene enn papirformatet. En mild variant av ELPS-prinsippet (Electronic long - paper short) benyttes nå av Tidsskriftet. I nettversjonen av de medisinsk-vitenskapelige artiklene finnes ofte lengre referanselister enn i papirversjonen og i enkelte tilfeller også annen utdypende informasjon.
Engelske sammendrag vil fra nr. 1/2003 kun være å finne i nettversjonen av artiklene. Som tidligere vil en artikkelversjon som er identisk med den trykte versjonen (pdf-format) også kunne lastes ned fra Tidsskriftets nettsider.

Forbedret søkefunksjon
Nå er det mulig både å søke i Internett-nyhetene og alt det andre stoffet som publiseres i nettversjonen av Tidsskriftet. Trefflistene ved søk er endret for å gjøre dem mer brukervennlige. Nyeste artikkel skal alltid vises øverst. Informasjon om hvilken kategori artikkelen tilhører vil også komme frem.
Det er innarbeidet et felt for hurtigsøk på åpningssiden som gjør det mulig å gjennomføre raske søk i titler. På den ordinære søkesiden kan man velge om man vil søke både i nettnyheter og artikler fra papirutgaven, eller kun en av delene.

Mer skjermvennlig design
Målet med det nye designet på Tidsskriftets Internett-sider er å gjøre sidene mer brukervennlig, tilgjengelig og enhetlig - den samme målsetting som for de utseendemessige endringene i papirutgaven.
Vi har gått over til skrifttypen Verdana som er designet for lesing på skjerm. I tillegg vil man oppe til venstre i artikkelfeltet kunne se hvilken seksjon i bladet artikkelen er hentet fra.

Temasider for temaserier
Bak menyvalget Temaserier i den horisontale menyen vil alle temaserier som trykkes fremover samles på egne sider. Dette gjør det mulig for brukere raskt å klikke seg frem til alle artiklene fra Tidsskriftets serier.

Korrespondanseinnlegg på Internett
Allerede på tampen av 2002 åpnet Tidsskriftet for publisering av aktuelle korrespondanseinnlegg på Internett. Disse innleggene er nå samlet bak menyvalget Debatt. Innleggene skal ha form som vanlige korrespondanseinnlegg til Tidsskriftet og vil gå gjennom en redaksjonell vurdering på lik linje med andre korrespondanseinnlegg.

På nett fra 1996
Hele papirversjonen av Tidsskriftet er åpent tilgjengelig i søkbar versjon på Internett fra og med nr. 1/2000. Sammendrag av medisinsk-vitenskapelig stoff har vært på Internett siden 1996.

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media