Nominerte til "Det nytter"-prisen 2003

18. mars skal helseminister Dagfinn Høybråten avsløre hvem som får –Det nytter–-prisen for 2003. Den deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, kommuner eller institusjoner som har vært nyskapende i sitt arbeid innenfor helse- og sosialsektoren. Juryen legger vekt på brukerorientering, samarbeid over nivå-, etats- og faggrenser samt effektiv utnyttelse av ressursene.

De nominerte

  • Helse Stavanger, TIPS (tidlig intervensjon og behandling av psykose)
  • Lørenskog kommune, eldreomsorg
  • Sykehuset Buskerud HF, Synsnettet
  • Sykehuset Østfold HF, tidlig hjelp mot hjertestans
  • Øvre Eiker kommune, –Øvre Eiker viser ansikt– og Lindrende behandling for alvorlig syke og døende.

80 søkere

"Det nytter"-prisen blir i år delt ut for fjortende gang og er et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet. Førsteprisen er på 100 000 kroner. Det blir også utdelt flere mindre priser. Det kom inn 80 søknader til prisen i år. Søkerne er spredt over hele landet, og representerer en mengde kreative tiltak.

Juryen

Juryen består av avdelingsdirektør Gunnar Follesø i Helsedepartementet, rådgiver Kari
Rolstad i Kommunenes Sentralforbund, fylkeshelsessjef i Møre og Romsdal, Per Roland, fylkeslege i Oppland, Per Thorolf Røhr, seniorrådgiver Arne Haugsbø i Sosial- og helsedirektoratet, og generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Liv Arum.

Kort omtale av de nominerte

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media