Nøkkelfunn kan gi middel mot dødelig diaré

Over 1 million mennesker dør hvert år som følge av uttørring etter
alvorlig diaré.

Amerikanske og italienske forskere har funnet ut at den organiske
forbindelsen tiazolidinon kan ha betydning for forståelsen og behandlingen av
alvorlig sekretorisk diaré samt cystisk fibrose. Studien er publisert i Journal
of Clinical Investigation.

Hindrer væsketransport

Forbindelsen virker ved å hindre kroppsceller i å tape væske. Det er denne
effekten som kan utnyttes ved sekretorisk
diaré, der cellene i tarmveggen pumper store mengder vann ut i tarmkanalen.
Proteinet som kontrollerer sekresjonen i tarmen og som er berørt ved de to
sykdommene, kalles for CFTR (cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator).

Pasienter med cystisk
fibrose har motsatt problem: For lite sekresjon fører til opphoping av
seigt slim i lungene. I Norge opptrer denne arvelige sykdommen hos en av 5 000 fødte.

Frapperende effekt

- Vi visste at mus som har cystisk fibrose ikke
kan få kolera, ettersom de mangler CFTR. Ved å blokkere CFTR, måtte det
derfor være mulig å begrense den sekretoriske diareen, sier biofysiker og
artikkelforfatter Alan Verkman ved University of California til tidsskriftet
Nature.

Verkman og medarbeidere undersøkte om lag 50 000 kjemiske forbindelser for
å finne frem til en substans som er i stand til å blokkere CFTR og sette
proteinet ut av spill. I arbeidet benyttet de humane cellekulturer og et
fluorescerende fargestoff for å påvise sekresjon.

Dette ledet forskerne frem til tiazolidinon, en forbindelse som blokkere CFTR
reversibelt, som verken er toksisk mot muse- eller menneskeceller, og som
reduserer mengden diaré med 90%.

Lovende mot kolera

- Det er gode muligheter for at substansen kan
brukes til å behandle kolera og andre enteritter, skriver medisinprofessor Qais
Al-Awqawi ved Columbia-universitetet i New York, i en kommentarartikkel
i Journal of Clinical Investigation.

- Væske- og elektrolyttilførsel er
standardbehandlingen ved diaré, ettersom salt- og sukkeroppløsninger
stimulerer tarmen til å oppta vann. Den nye oppdagelsen er imidlertid lovende
ved behandling av alvorlige former for diaré som kan føre til dødelig
dehydrering, hos både unge og gamle, sier Al-Awqawi.

Han tror oppdagelsen kan få betydning for fremtidens behandling av cystisk
fibrose. Dette kan skje ved å utvikle legemidler som enten aktiverer eller
erstatter CFTR-proteinet, mener han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media