Magne Nylenna sier opp i Legeforeningen

I et hurtig sammenkalt allmøte i sekretariatet leste president Hans Kristian
Bakke opp en pressemelding om forliket mellom generalsekretæren og
sentralstyret som ble inngått onsdag ettermiddag. Omtrent samtidig gikk
pressemeldingen ut på nettet.

Medlemmene ikke informert

- Det er beklagelig at Legeforeningens medlemmer
og Tidsskriftet blir informert i en kortfattet melding til pressen, sier
redaktør Charlotte Haug som en kommentar til informasjonsstrategien i denne
vanskelige saken. - Redaksjonen har hatt en viss
forståelse for at det har vært nødvendig for partene å komme til enighet
uten at sakens innhold ble kjent. Men at medlemmene heller ikke nå skal få
innsikt i sakens egentlige innhold, er vanskelig å forstå, sier hun.
Redaktøren understreker: - Hva slags uenighet det
har vært om generalsekretærrollen har selvsagt stor betydning for
Legeforeningens fremtid.

Ulik forståelse

Om årsaken til oppsigelsen siterte Bakke fra pressemeldingen: -
Bakgrunnen er at sentralstyret og Magne Nylenna på noen områder har
ulik forståelse for hvordan rollen som generalsekretær skal utøves.

Ytterligere kommentarer er ikke mulig å få. Partene er blitt enige om ikke
å uttale seg om saken utover den knappe pressemeldingen som er sendt ut.
Avtalen gjelder fra 29. januar 2003.

Ingen sensasjon

Både Magne Nylenna og Hans Kristian Bakke var til stede da sekretariatet ble
informert. Tilsynelatende var tonen god mellom de to og de honorerte hverandre
for god opptreden i saken.

Magne Nylenna tok ordet og sa: - Denne løsningen
er neppe noen stor sensasjon for dere. Jeg vet det har vært en vanskelig
periode i sekretariatet. Jeg takker for varmen jeg har møtt og for at det har
vært mulig for meg å komme hit, jobbe og smile i ukene som har gått, sa han. -
Jeg føler meg ikke som persona non grata i Legenes hus, og vil fortsatt være
medlem og bevare de vennskap og det nettverket jeg har gjennom Legeforeningen.

Store oppgaver

Terje Vigen, leder av Helsepolitisk avdeling i Legeforeningen, går inn som
leder av sekretariatet inntil videre. Den konstituerte generalsekretæren
oppfordret sekretariatet om å legge den vanskelige tiden bak seg, og jobbe
videre med de store oppgavene som står i kø i vår.

Blant annet skal organisasjonsutvalget signere innstillingen om
Legeforeningens fremtidige organisering i dag og landsstyremøtet skal
forberedes med valg av nytt sentralstyre, president og visepresident.

Les også:

-
Pressemelding fra Legeforeningen: Generalsekretær Magne Nylenna i Den norske lægeforening
har sagt opp sin stilling etter avtale med sentralstyret. Legeforeningen -
nett 30.1. 2003

- Redegjørelse
om prosess knyttet til konflikt mellom generalsekretær og sentralstyret. 
Legeforeningen - nett 30.1. 2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media