Legeforeningens positive utvikling på spill

Jøsendal har uttalt seg sterkt for at sentralstyret må innkalle til et ekstraordinært landsstyremøte.
- Hvis vi ikke er ferdig med denne betente saken før landsstyremøtet i mai, vil den misfarge hele møtet og sette hele Legeforeningens positive utvikling på spill på grunn av ekstremt dårlig ledelse.

Landsstyret skal definere rollen
- Det er ikke sentralstyrets oppgave å forhandle rollen til generalsekretæren med generalsekretæren. Det er en oppgave for landsstyret, og det er landsstyret som har definert rollen til generalsekretæren som en høyt profilert person som skal ha helsepolitiske oppgaver, sier Jøsendal.
- Det er også landsstyret som skal gå sentralstyret etter i sømmene, og i denne saken er det helt nødvendig å innkalle til ekstraordinært møte. Generalsekretæren er kritisert for jobben han har gjort i tråd med landsstyrets vedtak. Dette kan ikke landsstyret leve med, sier han.

Presidenten enig i definisjonen
President Hans Kristian Bakke kommenterer Jøsendals utspill slik: - Sentralstyret er ikke uenig i rollen som landsstyremøtet selv har beskrevet for generalsekretærens rolle.
- Hvordan stiller du deg til et eventuelt ekstraordinært landsstyremøte?
- Blir det møte, så blir det møte. Det må sentralstyret forholde seg til, sier presidenten. Mandag 3. februar har han innkalt sentralstyret til møte for å diskutere saken.
- Hva mener du om at medlemmene har fått så lite informasjon om det som har skjedd?
- Jeg forstår at medlemmene er engasjert i en sak som er så viktig for dem. Angående informasjon om sakens innhold, er vi enige om at det som skal sies er sagt i pressemeldingen. Det må jeg forholde meg til, sier Bakke til Tidsskriftet.
- Hva føler du nå som saken er løst så langt?
- I denne saken er det ikke naturlig å uttrykke glede, men jeg er glad for avklaringen vi er kommet til. Det var helt nødvendig, sier Bakke.

Konfliktutvalg
- Jøsendal, hva ønsker du at landsstyremøtet skal komme frem til?
- Det minste må være å få på plass et konfliktutvalg som skal tre i kraft når det oppstår konflikter mellom generalsekretær og sentralstyre, svarer Jøsendal. - Det finnes i dag ikke handlingsrom når sentralstyret ikke gjør jobben sin og det faller så uheldig ut som det har gjort nå.
- Hvordan skal mobiliseringen foregå?
- Jeg går ut fra at de tillitsvalgte klarer å følge med i det som skjer nå på nettet og at de mobiliserer til ekstraordinært landsstyremøte.
- Du har tidligere oppfordret sentralstyret til å innkalle til et slikt møte?
- Det har vært øredøvende stille fra sentralstyret hele veien. Det er svært skuffende. Jeg hadde forventet at sentralstyret innkalte til ekstraordinært landsstyremøte, slik at vi hadde blitt ferdige med hele saken før det ordinære møtet i mai. Det ser ikke ut til at styret vil ta et slikt initiativ, derfor oppfordrer jeg de tillitsvalgte om dette, sier Jøsendal.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media