Lederskifte i Helse Nord RHF

Permanent etterfølger er ennå ikke klar. 29. januar skal styret i Helse Nord RHF avgjøre videre konstituering av Finn Henry Hansen frem til ny toppleder kan tiltre.

Nederlag

Jobben som administrerende direktør var langt mer krevende enn Marit Eskeland hadde forestilt seg da hun tiltrådte høsten 2001.

- Spesielt har det vært en vanskeligere balansegang enn ventet å etablere foretaksgruppen, sa Eskeland i en pressemelding da hun trakk seg. Hun avviser at det er konkrete konflikter som ligger bak avgangen, men overfor avisa Nordland legger hun ikke skjul på at det var et personlig nederlag å gå.

Ekstern bistand

Finn Henry Hansen kommer fra stillingen som strategi- og prosjektdirektør i Helse Nord RHF. Han har tidligere vært fylkeshelsesjef i Hordaland og Nordland.
Styreleder Olav Helge Førde opplyser at det nå skal brukes ekstern rekrutteringsbistand for å finne fram til riktig person som toppleder i Helse Nord RHF.

Ny fagdirektør

Tidligere fagdirektør Trine Magnus gikk av i november 2002, og ble erstattet av Einar Hannisdal som tiltrådte 1. januar. Magnus har gått tilbake til lederstilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media