Läkartidningen fritt på Internett

Satsingen på Läkartidningens nettsider kommer i kjølvannet av at den svenske Internett-portalen for leger, Ronden, ble vedtatt lagt ned i november 2002. Portalen inneholdt blant annet Läkartidningen og var en delvis lukket tjeneste der legene måtte logge seg inn med brukernavn og passord.

Fulltekst på Internett
I motsetning til tidligere er nå fulltekstartiklene fra Läkartidningen fritt tilgjengelige for allmennheten. Informasjonssjef Elisabeth Frostell i den svenske legeforeningen sier at målet med den nye nettsatsingen er å gi et tilbud som konkret er nyttig for Läkartidningens abonnenter (1).

Läkartidningen på Internett: www.lakartidningen.se

Litteratur:

  1. Frostell E. Läkarförbundets Internetsatsning och Ronden. Läkartidningen 2002; 99: 4765
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media