Krise i tilgang på medisiner lite fremme i mediene

Krisen i tilgang på medisiner for sykdommer som tar livet av millioner av verdens fattigste, dukker opp på listen for fjerde gang. Dekningen av den verdensomspennende aidsepidemien har vært merkbar, men sykdommer som sovesyke, kala azar, malaria og tuberkulose har opptatt lite plass i mediebildet.
- Disse sykdommene fortsetter sin dødelige fremmarsj på tross av at det finnes effektive behandlinger for dem, påpeker Leger Uten Grenser.

Bildeserie på nett

Listen over de minst dekkede humanitære sakene rommer også den skjulte sulten i Angola, tiltagende konflikter i Kongo og Colombia og tvangshjemsendelse av flyktninger til Tsjetsjenia. På Leger Uten Grensers nettsider kan man se listen i sin helhet. Bildeserien Den glemte nøden viser de humanitære katastrofene som sjelden dekkes i mediene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media