Helse Vest åpner pengesekken for brukerne

- Bruker- og pasientorganisasjonene gjør et viktig arbeid og setter i verk en rekke tiltak, ikke minst innen helseopplysning, sier informasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest RHF.
Tilskuddene varierer fra 3 000 kroner og helt opp til over 1 million kroner. Det største beløpet på 1,1 million kroner tilfaller Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland.

Råd fra brukerutvalg

Sandal opplyser at det regionale helseforetaket har mottatt 127 søknader om støtte fra ulike organisasjoner. Midlene er tildelt etter fastsatte kriterier og i samsvar med råd fra det regionale brukerutvalget. Støtte gis til organisasjoner med virksomhet knyttet til spesialisthelsetjenesten i den enkelte region, og pengene kan brukes til drift eller til prosjekter med helsefremmende formål.

Ikke alene

Helse Vest RHF er imidlertid ikke alene om å åpne pengesekken for brukerne. I styringsdokumentene fra Helsedepartementet til de regionale helseforetakene er det lagt føringer om slike tilskudd.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media