Helse Vest åpner pengesekken for brukerne

- Bruker- og pasientorganisasjonene gjør et viktig arbeid og setter i verk en rekke tiltak, ikke minst innen helseopplysning, sier informasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest RHF.
Tilskuddene varierer fra 3 000 kroner og helt opp til over 1 million kroner. Det største beløpet på 1,1 million kroner tilfaller Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Rogaland.

Råd fra brukerutvalg

Sandal opplyser at det regionale helseforetaket har mottatt 127 søknader om støtte fra ulike organisasjoner. Midlene er tildelt etter fastsatte kriterier og i samsvar med råd fra det regionale brukerutvalget. Støtte gis til organisasjoner med virksomhet knyttet til spesialisthelsetjenesten i den enkelte region, og pengene kan brukes til drift eller til prosjekter med helsefremmende formål.

Ikke alene

Helse Vest RHF er imidlertid ikke alene om å åpne pengesekken for brukerne. I styringsdokumentene fra Helsedepartementet til de regionale helseforetakene er det lagt føringer om slike tilskudd.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.