Generalsekretær-saken i sentralstyret

Utover dette vil han ikke si noe om sentralstyremøtet, tidsplan eller innhold i konflikten som har oppstått mellom generalsekretær Magne Nylenna og sentralstyret etter at sentralstyret har evaluert Nylennas første år som generalsekretær.

Bulletin

For en uke siden ble det lagt ut en svært knapp bulletin på Legeforeningens nettsider der man meldte at det er en prosess i gang for å avklare uenighetene mellom partene. Siden er det ikke kommet frem noe nytt som kan gi Legeforeningens medlemmer innsikt i hva konflikten egentlig dreier seg om.

Rykter om kontakt

- Før helgen gikk det rykter om at det skulle være møte mellom partene i helgen. Har det vært et slikt møte?
- Vi er inne i en prosess og jeg har ingen kommentar, sier Bakke. Han henviser Tidsskriftet til bulletinen som ble sendt ut mandag 6. januar, der man ber om forståelse for at saken kan ta noe tid. Han vil heller ikke kommentere hva slags type kontakt partene har hatt siden den knappe meldingen ble sendt ut.

Medlemmer reagerer

Tidsskriftet har fått flere henvendelser fra medlemmer som reagerer på at de ikke får informasjon om konflikten mellom sentralstyret og generalsekretæren. Det verserer rykter om hva som egentlig er sakens innhold, og noen setter spørsmålstegn ved fortsatt medlemsskap i Legeforeningen.
- Har du forståelse for at medlemmene krever å få vite noe om hva som har skjedd og hva som skal skje?
Bakke besvarer ikke spørsmålet direkte, men sier: - Både Nylenna og sentralstyret er enige om at verken innhold eller tidsplan utover at man søker en løsning snarest mulig, skal kommenteres utad. Dette har vært en forutsetning for prosessen vi nå er inne i, sier Bakke.
- Sentralstyret skal ha ordinært møte i morgen. Er saken om evaluering av generalsekretæren tema for møtet?
- At sentralstyret kommer til å diskutere denne saken, vil vel ikke overraske noen, sier Hans Kristian Bakke.
Generalsekretær Magne Nylenna ønsker ikke å gi noen kommentar på nåværende tidspunkt. Han har selv valgt å ikke være til stede ved sentralstyremøtet tirsdag 14. januar.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media