Felles fylkeslege for Oslo og Akershus

Vedtaket ble gjort i statsråd i dag og Helsedepartementet skal fastsette tidspunkt for når sammenslåingen skal skje, sannsynligvis i løpet av få måneder.

Hvem får jobben?
- Stillingen skal utlyses eksternt, og hvem som får jobben er helt åpent, opplyser helsedirektør Lars Hanssen til Tidsskriftet.
Anders Smith som er fylkeslege i Akershus vil gjerne ha stillingen. - Jeg kommer til å søke, sier han.
Anne Berit Gunbjørud har permisjon fra stillingen som fylkeslege i Oslo, og skal i permisjonstiden være spesialrådgiver i Statens helsetilsyn. Hun kommer ikke til å søke til stillingen.

Lovendring
Fra 1. januar 2003 ble fylkeslegene innlemmet i fylkesmannsembetene. Ifølge lov om statlig tilsyn med helsetjenesten som ble endret i 2002, kan Kongen bestemme at én fylkeslege skal ha mer enn ett fylke i sin embetskrets. Etter at de to fylkeslegeembetene ble lagt inn under Fylkesmannen i Oslo og Akershus, finner Helsedepartementet det uhensiktsmessig å ha to tilsynsmyndigheter i samme fylkeslegeembete. Derfor er det vedtatt at Oslo og Akershus for fremtiden skal dekkes av ett fylkeslegeembete.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.