Felles fylkeslege for Oslo og Akershus

Vedtaket ble gjort i statsråd i dag og Helsedepartementet skal fastsette tidspunkt for når sammenslåingen skal skje, sannsynligvis i løpet av få måneder.

Hvem får jobben?
- Stillingen skal utlyses eksternt, og hvem som får jobben er helt åpent, opplyser helsedirektør Lars Hanssen til Tidsskriftet.
Anders Smith som er fylkeslege i Akershus vil gjerne ha stillingen. - Jeg kommer til å søke, sier han.
Anne Berit Gunbjørud har permisjon fra stillingen som fylkeslege i Oslo, og skal i permisjonstiden være spesialrådgiver i Statens helsetilsyn. Hun kommer ikke til å søke til stillingen.

Lovendring
Fra 1. januar 2003 ble fylkeslegene innlemmet i fylkesmannsembetene. Ifølge lov om statlig tilsyn med helsetjenesten som ble endret i 2002, kan Kongen bestemme at én fylkeslege skal ha mer enn ett fylke i sin embetskrets. Etter at de to fylkeslegeembetene ble lagt inn under Fylkesmannen i Oslo og Akershus, finner Helsedepartementet det uhensiktsmessig å ha to tilsynsmyndigheter i samme fylkeslegeembete. Derfor er det vedtatt at Oslo og Akershus for fremtiden skal dekkes av ett fylkeslegeembete.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media