Dødsulykker i arbeidslivet går ned

36 av de som omkom i 2002 var menn, tre var kvinner. Gjennomsnittsalderen var 41 år. Antall arbeidsulykker i 2002 ligger omtrent på samme nivå som i 2001, da 37 mennesker mistet livet i arbeidsulykker. Dette er det laveste tallet noen sinne.
- Nedgangen i antall dødsulykker i arbeidslivet har sammenheng med målrettet tilsyn og opplæring i regelverk og risikovurdering, mener Ivar Leveraas, direktør i Arbeidstilsynet.

Nedgang og stagnasjon

I jord- og skogbruksnæringen går antall ulykker raskt ned. I 2001 ble det registrert ni, og i 2002 fem ulykker. I 1990-årene var det i gjennomsnitt 14 slike ulykker i året. I bygg- og anleggsnæringen var det 13 dødsulykker i 2002. Her er ulykkestallet tilbake på samme nivå som for tre år siden. Ulykkene i industrien er spredd over flere industrigrener og har svært forskjellige årsaker.

Vold på jobb

I 2002 ble to dørvakter drept mens av kunder som ble nektet adgang. Denne hendelsen er et ekstremt utfall av det som ser ut til å være en utvikling i retning av flere aggressive situasjoner mellom ansatte og kunder, sier Leveraas.

Se også:
Statistikk
fra Arbeidstilsynet om ulykker i arbeidslivet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media