Dataarbeid kan føre til depresjoner

Det viser en studie publisert i American
Journal of Industrial Medicine. 25 000 ansatte fra ulike japanske selskaper
der PC er et viktig arbeidsredskap deltok i studien, som ble ledet av Tetsuya
Nakazawa ved universitetet i Chiba i Japan.

Mye dataarbeid skaper problemer

Studien viser at lange dager foran dataskjermen fører til at de ansatte får depresjoner, blir urolige og lite motivert for å gå på jobb. Mange hadde også problemer med å komme overens med kollegene, de opplevde søvnforstyrrelser og kjente seg trette under arbeidsdagen.
 Resultatet viser at tiden foran dataskjermen må begrenses for å forebygge mentale forstyrrelser, sier professor Tetsuya Nakazawa til American Journal of Industrial Medicine.
De ansattes psykiske helse ble studert over en treårsperiode, og deretter ble dette satt i sammenheng med hvor lang tid de brukte foran dataskjermen. Omfanget av søvnforstyrrelser merkbart høyere i den gruppen som daglig arbeidet mer enn fem timer foran dataskjermen.

Også i Norge

Dette passer godt overens med det vi har funnet
gjennom våre undersøkelser, sier Knut Skyberg ved Statens
arbeidsmiljøinstitutt til Dagsavisen.
I en norsk studie av inneklima som snart skal publiseres, har de blant annet
studert sammenhengen mellom tid foran dataskjermen og omfanget av trøtthet,
konsentrasjonsproblemer og hodepine. I et utvalg på 4 500 norske kontoransatte
viste det seg at to av tre brukte PC mer enn fem timer daglig. Denne gruppen
hadde 40 prosent høyere risiko for å rammes av de aktuelle psykiske
helseplagene.

Variasjon viktig

- Det er viktig med variasjon i arbeidsoppgavene
slik at arbeidstakerne ikke bruker hele dagen foran skjermen, sier han. Dette
påpekes også i Forskrift
om arbeid ved dataskjerm:  

"Arbeidsgiver skal tilrettelegge
arbeidstakernes aktiviteter slik at det daglige arbeidet ved en dataskjerm
regelmessig avbrytes av andre former for arbeidsoppgaver, eller hvor dette ikke
er mulig, avbrytes av tid til nødvendig hvile og restituering slik at
helseskadelige påvirkninger unngås."

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media