Antidepressiver forbundet med blødningsfare

Personer som bruker selektive serotoninreopptakshemmere
(SSRI) alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre eller
betennelsesdempende medisiner, har økt risiko for å få blødning i øvre del
av mage-tarm-kanalen. Risikoen er over 12 ganger så stor når SSRI-preparater
blir brukt parallelt med ikke-steroide
antiinflammatoriske midler (NSAID).

Det viser en dansk populasjonsundersøkelse publisert i siste nummer av Archives
of Internal Medicine.

Over 25 000 observerte

Susanne Oksbjerg Dalton og hennes medarbeidere i den danske kreftforening har
sett på forekomsten av øvre gastrointestinale blødninger blant 26 005
personer som brukte antidepressiver i Nord-Jylland i perioden 1991-
95.

De som brukte SSRI-midler hadde 3,6 ganger så stor risiko for å bli innlagt
i sykehus med gastrointestinal blødning, sammenliknet med personer som ikke
brukte midlene. Risikoen var langt høyere når SSRI-preparatene ble brukt i
kombinasjon med alminnelige blodfortynnende midler: 12,2 ganger så stor med
NSAID og 5,3 ganger så stor med acetylsalisylsyre.

Tradisjonelle midler gir ikke blødning

Ikke-selektive serotoninreopptakshemmere var forbundet med 2,3 ganger så
stor blødningsfare, mens andre typer antidepressiver (uten effekt på det
serotonerge system) ikke var forbundet med gastrointestinal blødning.

Studien viser at SSRI-terapi er forbundet med økt blødningsrisiko, og at
denne øker betydelig ved samtidig bruk av NSAID eller lavdosert
acetylsalisylsyre.

Forsiktighet

- Blødningsfaren ved bruk av SSRI-preparater er
beskrevet tidligere, men denne studien dokumenterer at det et klinisk problem,
sier professor Ivar A. Aursnes ved Institutt for farmakoterapi ved Universitetet
i Oslo.

Han råder til leger til å utvise forsiktighet i forskrivningen av
SSRI-preparater sammen med uspesifikke NSAID-midler.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media