Medisinsk nytt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Elektrokonvertering av atrieflimmer

  Elektrokonvertering av atrieflimmer

  Planlagt konvertering av pasienter med atrieflimmer bør skje med elektrodene plassert i anteroposterior posisjon (Lancet 2002; 360: 1275–9). I en randomisert studie med 108 pasienter var det signifikant flere vellykkede konverteringer med denne plasseringen i forhold til den anterolaterale (96 % versus 78 %; 95 % KI for forskjell 9,1 %–37,8 % ). Forfatterne mener at funnene bør gi grunnlag for utforming av nye prosedyrer ved denne typen planlagt elektrokonvertering.

  Acetylsalisylsyre etter hjerteoperasjon?

  Acetylsalisylsyre etter hjerteoperasjon?

  På grunn av blødningsfaren unngås behandling med acetylsalisylsyre etter koronar bypassoperasjon. En observasjonsstudie viser likevel at acetylsalisylsyre kan ha gunstig effekt på overlevelsen: Av 5 065 pasienter døde 164 (3,2 %) i løpet av de to første døgnene (N Engl J Med 2002; 347: 1309–17). 812 andre fikk alvorlige komplikasjoner knyttet til hjerte, hjerne, nyrer eller mage-tarm-kanalen. Det var signifikant færre dødsfall i gruppen som fikk behandling med acetylsalisylsyre og 50 % reduksjon i komplikasjonsfrekvens. I multivariatanalyse var acetylsalisylsyre det eneste medikamentet som hadde signifikant positiv effekt. For å påvirke behandlingsrutiner bør funnene bekreftes i en randomisert, placebokontrollert studie.

  Færre sykepleiere – flere dødsfall

  Færre sykepleiere – flere dødsfall

  I USA, som i Norge, har sykehusene i lengre tid manglet kvalifisert pleiepersonell (JAMA 2002; 288: 1987–93). Nå kan det dokumenteres at sykepleiermangel fører til flere dødsfall. En studie fra kirurgiske avdelinger viser at dødeligheten de første 30 dagene etter operasjonen økte med 7 % per ekstra pasient hver sykepleier måtte følge opp. Flere pasienter per sykepleier førte også til høyere forekomst av mistrivsel og utbrenthet blant de ansatte.

  Brystkreft endrer cellekjernen

  Brystkreft endrer cellekjernen

  Mange gener som kontrollerer cellesyklus er muterte i kreftceller. Dette gjelder ikke p27, en syklinavhengig kinasehemmer som hemmer cellens syklus. Tre studier publisert i Nature Medicine (2002; 8: 1136–60) forklarer hvorfor genet ikke utfører sin vanlige funksjon i brystkreftceller: Fosforylering med en kreftspesifikk proteinkinase B (Akt/PKB) holder genet i cytosol i stedet for i cellekjernen. Nivået av Akt/PKB, og dermed mengden p27 som akkumuleres i cytosol, korrelerte med økt aggressivitet av kreftsvulsten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media