Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Sammenhengen (= konteksten) en historie opptrer i, er avgjørende for humoropplevelsen. Gjenkjennelse er vesentlig. Kvalitet avspeiler seg også i at det finnes flere tolkingsmuligheter.

Anbefalte artikler