Inhalasjon av en prostasyklinanalog (iloprost) ved primær og sekundær pulmonal hypertensjon

Arne K. Andreassen, Steinar Madsen, John Kjekshus, Svein Simonsen Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.