Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal, Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal @ulleval.no

Humoristiske bemerkninger kan skape rør. Vi har etterlyst historier om bivirkninger av medisinsk humor og fått en:

Anbefalte artikler