Oppdater bokmerket på Tobakksskaderådet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  Statens tobakksskaderåd har fått ny Internett-adresse (http://www.tobakk.no), oghar ryddet opp på sidene i anledning Verdens røykfrie dag 31. mai.

  Blant nyhetene er at røykedagboken for den som ønsker å slutte å røyke, er lagt ut på nettet i fulltekst. Bokenfølger deg gjennom 24 dager og er lagt opp som et kurs med ulike oppgaver hver dag. Dagboken er utarbeidet av DenNorske Kreftforening og Statens tobakksskaderåd. I tillegg er det blitt flere lenker til aktuelle nettsteder.

  Blant innholdet ellers kan nevnes informasjonsmateriell som kan bestilles direkte fra hjemmesiden, røykestatistikk,en elektronisk spørretjeneste om røyking samt lover og forskrifter om vern mot tobakksskader.

  – Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  Tobakk på Internett

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget omfattende sider om Verdens røykfrie dag og tobakksskader. På sidenhttp://www.who.int/toh/worldnotobacco99/teaser.htmfinnes bl.a. fakta om helseeffektene ved å slutte å røyke, alternative måter å drive tobakksforebyggende arbeid på ogfakta om tobakksrøyking på verdensbasis. WHO har også laget en lenkeside til informasjon om tobakk på Internett.Adressen er: http://www.who.int/toh/Otherlinks/tabacweb.htm. Her finnesdiskusjonsgrupper, kampanjer, statistikk, oversikt over bøker og magasiner for å nevne noe.

  Tobakksforebyggende arbeid er prioritert i WHO – også på Internett.

  – Grete Strand, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media