Oppdater bokmerket på Tobakksskaderådet

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Statens tobakksskaderåd har fått ny Internett-adresse (http://www.tobakk.no), og har ryddet opp på sidene i anledning Verdens røykfrie dag 31. mai.

Blant nyhetene er at røykedagboken for den som ønsker å slutte å røyke, er lagt ut på nettet i fulltekst. Boken følger deg gjennom 24 dager og er lagt opp som et kurs med ulike oppgaver hver dag. Dagboken er utarbeidet av Den Norske Kreftforening og Statens tobakksskaderåd. I tillegg er det blitt flere lenker til aktuelle nettsteder.

Blant innholdet ellers kan nevnes informasjonsmateriell som kan bestilles direkte fra hjemmesiden, røykestatistikk, en elektronisk spørretjeneste om røyking samt lover og forskrifter om vern mot tobakksskader.

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Tobakk på Internett

Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget omfattende sider om Verdens røykfrie dag og tobakksskader. På siden http://www.who.int/toh/worldnotobacco99/teaser.htm finnes bl.a. fakta om helseeffektene ved å slutte å røyke, alternative måter å drive tobakksforebyggende arbeid på og fakta om tobakksrøyking på verdensbasis. WHO har også laget en lenkeside til informasjon om tobakk på Internett. Adressen er: http://www.who.int/toh/Otherlinks/tabacweb.htm. Her finnes diskusjonsgrupper, kampanjer, statistikk, oversikt over bøker og magasiner for å nevne noe.

Tobakksforebyggende arbeid er prioritert i WHO – også på Internett.

– Grete Strand, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler