Norske leger og alternativ medisin

Aasland OG, Borchgrevink CF, Fugelli P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Som en del av en årlig spørreskjemaundersøkelse til et utvalg på 1272 medlemmer av Legeforeningen ble det stilt spørsmål om holdninger til, kunnskaper om og erfaringer med fem alternativmedisinske behandlingsmetoder: akupunktur, fotsoneterapi, healing, homøopati og urtemedisin. 1151 personer (91%) svarte på spørsmålene.

Kunnskapsnivået i forhold til de fem alternativmedisinske behandlingsmetodene var lavt, særlig gjaldt dette fotsoneterapi, urtemedisin og healing. På den annen side mente fire av fem at leger burde ha slik kunnskap, blant annet for å kunne svare når pasientene spør.

Med unntak av akupunktur og urtemedisin har legene svært negative holdninger, og bare 4-11% betrakter homøopati, fotsoneterapi eller healing som nyttig supplerende behandling til skolemedisinen.

9% av legene er selv blitt behandlet med akupunktur, og 4% praktiserer denne behandlingsformen. Tilsvarende tall for de andre fire behandlingsformene er svært lave.

Ufullstendig kunnskap og begrenset erfaring gir norske leger et dårlig utgangspunkt for kritiske og reflekterte standpunkter i spørsmål omkring alternative behandlingsformer.

Anbefalte artikler