logo

Avansert søk

Nyheter

Ledere

Medisin og vitenskap

Fastlegeordningen - forventninger og erfaringer

Hogne Sandvik

Fastlegenes erfaringer med fastlegeordningen

Benedicte Carlsen

Fastlegeordningens betydning for legevaktsøkningen

Linn Hofsøy Tollefsen, Anita Amundsen, Nils Kolstrup

Angioplastikk etter feilslått trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt

Anders Hovland, Harald Vik-Mo

Selektive COX-2-hemmere - holdninger og forskrivningspraksis blant allmennpraktikere

Stein Anders Eriksen, Jan Ståle Nilsen, Olav Spigset, Lars Slørdal

COX-2-hemmere og effekt på nyrer og blodtrykk

Ingrid Os

Fontan-sirkulasjon disponerer for trombose

Ellen Ruud, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow

Nye diagnostiske kriterier ved multippel sklerose

Rune Midgard, Antonie Giæver Beiske, Elisabeth Gulowsen Celius, Ditlev Jensen, Harald Hovdal, Svein Ivar Mellgren, Kjell-Morten Myhr

Bruk av MR i diagnostikk av multippel sklerose

Søren Jacob Bakke, Finn Lilleås, Alf Inge Smievoll, Gunnar Myhr, Per Hjalmar Nakstad, Radoslav Bajic, Arne Larmo

Prehospitalt EKG forkorter tiden til utblokking ved akutt hjerteinfarkt i Oslo

Anders Aasheim, Bjørn Bendz, Anne-Cathrine Næss, Petter Andreas Steen, Lars Wik, Arild Mangschau

Hva er epilepsi?

Leif Gjerstad, Erik Taubøll

Epileptiske syndromer hos barn

Ann-Sofie Eriksson, Karl Otto Nakken

Profesjon og samfunn

Det norske leddproteseregisteret - 15 nyttige år for pasientene og for helsevesenet

Ove Furnes, Leif Ivar Havelin, Birgitte Espehaug, Lars Birger Engesæter, Stein Atle Lie, Stein Emil Vollset

Forskning og Legeforeningens spesialforeninger

Nils Erik Gilhus, Per Hjortdahl

Kommentar og debatt

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

På tampen