logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Rettelse

Kommentar og debatt

Nyheter

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk

Kristofer Lislerud Smebye, Solveig Granum, Torgeir Bruun Wyller, Marte Mellingsæter

Oversiktsartikkel

Kardiovaskulær risikovurdering ved bruk av AD/HD-medikamenter hos barn

Ansgar Berg, Emelinn Bråtane, Hans Henrik Odland, Christina Brudvik, Bjørg Rosland, Asle Hirth

Medisinen i bilder

Noe å lære av

Kronikk

Medisinsk historie

Halsesyke i Europas utkant – da difteriantitoksinet kom til Romsdals amt

Edvard Breivik, Christoph Gradmann

Kvinner i akademia – en trussel mot menn?

Ragnar Stien

Personlige opplevelser

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Legelivet

Aktuelt i foreningen

Gjesteskribent