logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Rettelse

Kommentarartikkel

Nyheter

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Bruk av triage i norske akuttmottak

Stine Engebretsen, Olav Røise, Lis Ribu

Oversiktsartikkel

Helse og sykdom hos voksne med Downs syndrom

Eva Albertsen Malt, Renate Charlotte Dahl, Trine Marie Haugsand, Ingebjørg H. Ulvestad, Nina Merete Emilsen, Børre Hansen, Yon Eduin Galezo Cardenas, Rolf Olof Skøld, Anne Tove Berge Thorsen, Eva Merete Male Davidsen

Medisinen i bilder

Legemidler i praksis

Tema Klinisk nevrofysiologi

Mikronevrografi og forskning på perifer nevropatisk smerte

Kristin Ørstavik, Inge Petter Kleggetveit, Ellen Jørum

Nevrofysiologisk monitorering under kirurgi

Ralf Peter Michler, Geirmund Unsgård, Ivar Rossvoll

EEG-utredning ved AD/HD

Trond Sand, Noralv Breivik, Anita Herigstad

Kronikk

Medisinsk etikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Kuriosa

Hvem er forfatter?

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Gjesteskribent