logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Kommentarartikkel

Nyheter

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Potensielt vanedannende legemidler på blåresept ved kroniske sterke smerter

Marthe Sæther Persheim, Arne Helland, Olav Spigset, Lars Slørdal

Legemiddelsaker i Norsk pasientskadeerstatning

Mari Baardseth, Ellen Lynghei, Sølvi Flåte, Olav Spigset, Lars Slørdal

Oversiktsartikkel

Jernmangelanemi – tolking av biokjemiske og hematologiske funn

Tor-Arne Hagve, Kristin Lilleholt, Marianne Svendsen

Medisinen i bilder

Legemidler i praksis

Tema Klinisk nevrofysiologi

Nevrografi ved karpaltunnelsyndrom

Kari Todnem, Trond Sand

Elektromyografi og nevrografi ved alvorlig nevromuskulær sykdom

Sissel Løseth, Torberg Torbergsen

Tynnfibernevropati

Ellen Jørum, Torhild Warncke, Kristin Ørstavik

Kronikk

Internasjonal medisin

Personlige opplevelser

Helse og Jus

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Kuriosa

Viktige syndromer

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Gjesteskribent