logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Kommentarartikkel

Nyheter

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Legemiddelanalyser i Norge

Andreas Austgulen Westin, Ruth-Anne Larsen, Ketil Arne Espnes, Olav Spigset

Hva gjør primærlegen med ryggpasienten?

Erik L. Werner, Camilla Ihlebæk

Oversiktsartikkel

Angioødem – udredning og behandling

Eva H. Rye Rasmussen, Carsten Bindslev-Jensen, Anette Bygum

Nevroprotektiv behandling ved fødselsasfyksi

Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad

Medisinen i bilder

Noe å lære av

Kronikk

Medisinsk etikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Kuriosa

Hvorfor smiler vi?

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Gjesteskribent