logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Rettelse

Kommentar

Nyheter

Verdens helse

Originalartikkel

Resultater etter assistert befruktning i en offentlig fertilitetsklinikk

Hans Ivar Hanevik, Jarl A. Kahn, Anette Bergh, Ellen Eriksen, Unn Mette Friberg, Caroline Vegheim Haraldsen, Trine Gullhaug Nilsen, Astrid Helene Sydtveit, Paula Rode

Mutasjonstesting ved ikke-småcellet lungekreft

Odd Terje Brustugun, Åslaug Helland, Lars Fjellbirkeland, Lilach Kleinberg, Sarah Ariansen, Peter Jebsen, Helge Scott, Tom Dønnem, Roy Bremnes, Thomas Berg, Bjørn Henning Grønberg, Hong Yan Dai, Sissel Gyrid Freim Wahl, Kjersti Mangseth, Lars Helgeland

Legemidler i praksis

Noe å lære av

Tema Ryggmargsskader

Spastisitet etter ryggmargsskade

Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning

Kroniske smerter etter ryggmargsskade

Tiina Rekand, Ellen Merete Hagen, Marit Grønning

Kronikk

Internasjonal medisin

Personlige opplevelser

Medisinsk etikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Intervju

Kuriosa

Professorose

Ole Didrik Lærum

Oss imellom