logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Kommentar

Nyheter

Verdens helse

Originalartikkel

Pasienttilfredshet ved rehabilitering av pasienter med multippel sklerose

Trygve Holmøy, Kjersti Træland Hanssen, Antonie G. Beiske

Samtidig bruk av ulike benzodiazepiner

Marte Handal, Svetlana Skurtveit, Jørg G. Mørland

Medisinen i bilder

Noe å lære av

Kronikk

Medisinsk historie

Internasjonal medisin

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Intervju

Kuriosa

Når kursene tar overhånd

Ole Didrik Lærum

Oss imellom