logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Kommentar

Nyheter

Verdens helse

Originalartikkel

Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset?

Siri Håvås Haugland, Arve Strandheim, Grete Bratberg

Overdiagnostikk av brystkreft etter 14 år med mammografiscreening

Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen

Oversiktsartikkel

Tas legemidler som foreskrevet?

Ingrid Hov, Margunn Bjartnes, Lars Slørdal, Olav Spigset

Medisinen i bilder

Legemidler i praksis

Noe å lære av

Kronikk

Personlige opplevelser

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Intervju

Kuriosa

Faren ved å overdrive bruken av laboratorieprøver

Ole Didrik Lærum

Oss imellom