logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Rettelser

Kommentar

Nyheter

Verdens helse

Originalartikkel

Kjønns- og aldersforskjeller ved bruk av psykofarmaka

Kjell Petter Bøgwald, Ida Rudberg, Lars Tanum*, Helge Refsum

Forskrivning av prevensjon til unge kvinner

Finn Egil Skjeldestad

Oversiktsartikkel

Atrieflimmer, fysisk aktivitet og utholdenhetstrening

Sidsel Graff-Iversen, Knut Gjesdal, Astanand Jugessur, Marius Myrstad, Wenche Nystad, Randi Selmer, Dag S. Thelle

Medisinen i bilder

Legemidler i praksis

Noe å lære av

Kronikk

Helse og Jus

Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp

Olav Molven, Camilla Svenningsen

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Intervju

Kuriosa

Oss imellom