logo

Avansert søk

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Kommentar

Nyheter

Verdens helse

Originalartikkel

Levealder og dødsårsaker hos menn undersøkt ved helsekontroll i 1964

Tor Bjerkedal, Petter Kristensen, Randi Selmer

Holdninger til legesøkning – variasjoner etter sosial tilhørighet?

Birgitte Klüwer-Trotter, Olaug S. Lian

Oversiktsartikkel

Hvordan påvirker nyretransplantasjon forholdet mellom donor og mottaker?

Lydia Celine Tansem Buer, Bjørn M. Hofmann

Dravets syndrom som årsak til epilepsi og utviklingshemning

Caroline Lund, Anna Bremer, Morten I. Lossius, Kaja Kristine Selmer, Eylert Brodtkorb, Karl O. Nakken

Medisinen i bilder

Noe å lære av

Kronikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Intervju

Kuriosa

Hvorfor rødmet Maria Teresia?

Ole Didrik Lærum

Oss imellom