logo

Avansert søk

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Rettelser

Kommentar

Originalartikkel

Lav forekomst av M genitalium blant pasienter undersøkt for C trachomatis

Einar Nilsen, Einar Vik, Marie Aslaksen Røed

Oversiktsartikkel

Biomarkører i spinalvæske ved demens

Ragnhild Eide Skogseth, Tormod Fladby, Ezra Mulugeta, Dag Aarsland

Kardiotoksiske effekter av trastuzumab

Jan Hysing, Erik Wist

Medisinen i bilder

Legemidler i praksis

Noe å lære av

Kronikk

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Intervju

Oss imellom