logo

Avansert søk

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Kommentar

Tema 22. juli

Originalartikkel

Postoperativ smerte hos pasienter innlagt i norske sykehus

Olav Magnus S. Fredheim, Gunnvald Kvarstein, Eva Undall, Audun Stubhaug, Tone Rustøen, Petter C. Borchgrevink

Medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort

Gunn Helen Hagen, Christine Ødegaard Hage, Morten Magelssen, Per Nortvedt

Oversiktsartikkel

Behandling av postoperativ smerte i sykehus

Olav Magnus S. Fredheim, Petter C. Borchgrevink, Gunnvald Kvarstein

Interaksjoner mellom metoprolol og antidepressive legemidler

Espen Molden, Olav Spigset

Medisinen i bilder

Tema Global helse

Internasjonal medisin

Personlige opplevelser

Språkspalten

Helse og jus

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Intervjuet:

Oss imellom