logo

Avansert søk

Nyheter

VERDENS HELSE

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Kommentar

Originalartikkel

Bør leger bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse?

Berit Bringedal, Kristine Bærøe

Jobbtilfredshet blant norske leger

Magne Nylenna, Olaf Gjerløw Aasland

Oversiktsartikkel

Tvilsom dokumentasjon av effekten av pregabalin ved fibromyalgi

Robin Holtedahl

Aktuelt

Elektronisk utskrivningsrapport og informasjon til kommunehelsetjenesten

Line Melby, Ragnhild Hellesø, Torunn Wibe

Noe å lære av

Kronikk

Intervju

Internasjonal medisin

Helse og jus

Språkspalten

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Oss imellom