logo

Avansert søk

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Originalartikkel

Arbeidsstil hos fastleger og andre leger på legevakt

Hogne Sandvik, Steinar Hunskår

Oversiktsartikkel

Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi

Ida Skrinde Leren, Kristina Hermann Haugaa, Thor Edvardsen, Ole-Gunnar Anfinsen, Erik Kongsgård, Knut Erik Berge, Trond P. Leren, Jan P. Amlie

Aktuelt

Behandling av nøytropen enterokolitt

Ghous Gondal, Egil Johnson, Vemund Paulsen, Banitalebi Hasan

Metanolforgiftningene i 2007–08

Lars Slørdal, Anita Skogholt, Kjell Aarstad, Christian Lycke Ellingsen, Marianne B. Brekke, Olav A. Haugen

Noe å lære av

Tema Intensivmedisin

Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom og skade

Helge Opdahl

Akutt nyresvikt hos intensivpasienter

Jon Henrik Laake, Jan Fredrik Bugge

Kronikk

Intervju

Internasjonal medisin

Medisinsk etikk

Språkspalten

Anmeldelser

Aktuelt i foreningen

Oss imellom