logo

Avansert søk

Nyheter

Ledere

Medisin og vitenskap

Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Viktoria Varga, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Maria Therese Lundstadsveen, Lars Thomassen

Trombolytisk behandling ved arterielt hjerneinfarkt hos barn

Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Ånen Aarli, Jostein Kråkenes, Gunnar Norgård, David Russell

Legevakt for alders- og sykehjemmene

Knut Steen, Marta Mjeldheim, Steinar Hunskår

Autoimmun hemolytisk anemi

Sigbjørn Berentsen, Tatjana Sundic, Tor Hervig, Geir E. Tjønnfjord

Overdosestatistikk – et komplisert regnskap

Thomas Clausen, Ingrid Amalia Havnes, Helge Waal

Åpen kirurgi og endovaskulær behandling av carotisstenose

Kirsten Krohg-Sørensen, Per Snorre Lingaas, Søren Jacob Bakke, Mona Skjelland

Abdominale aortaaneurismer – endovaskulær og åpen kirurgi

Morten Vetrhus, Beate Viddal, Helga Loose, Nils Olav Neverdal, Erik Nordang

Kirurgisk behandling av aterosklerose i underekstremitetene

Tor Flørenes, Gunnar Sandbæk, Einar Stranden, Jørgen J. Jørgensen

Venøs insuffisiens i underekstremitetene

Carl-Erik Slagsvold, Einar Stranden, Antonio Rosales

Perspektiv og debatt

Barn som dør – er tusenårsmålet innen rekkevidde?

Ketil Størdal, Sverre Olaf Lie

Nyfødtdødelighet – nøkkel til redusert barnedødelighet

Ketil Størdal

Aktuelt i foreningen

Oss imellom

På tampen