logo

Avansert søk

Nyheter

Ledere

Medisin og vitenskap

Riktigere bruk av laboratorietjenester - medisinske aspekter

Anne-Lise Bjørke Monsen, Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Sverre Sandberg

Riktigere bruk av laboratorietjenester - økonomiske aspekter

Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg

Reseksjon av symptomatiske intraspinale meningeomer

Bård Lilleeng, Eirik Helseth

Bruk av cannabinoider i palliativ medisin

Gernot Ernst, Ulf E. Kongsgaard

Vedlikeholdsbehandling av kronisk obstruktiv lungesykdom

Trude Tangen Volla, Gry Stine Kopperud

Perspektiv og debatt

Aktuelt i foreningen

Oss imellom

På tampen