logo

Avansert søk

Nyheter

Ledere

Medisin og vitenskap

Sykehusinnleggelser for hjerte- og karsykdom i Helse Vest i perioden 1992 - 2001

Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset

Korridorpasientenes funksjon i norsk sykehusvesen

Jarle Norstein

Ventetid for utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Kjell Martin Moksnes, Erik Nordberg, Bernhard Lorentzen

Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse

Stig Heskestad, Margrete Tytlandsvik

Håndfunksjon etter kirurgi av fleksorseneskader

Christian Tiller, Ravi Bains, Torunn Nessa, Jan Terje Røttingen, Thor Søderberg

Behandling av osteoporose med parathyreoideahormon

Unni Syversen, Johan I. Halse

Legemiddel- og rusmiddelanalyser som øyeblikkelig hjelp

Arne Helland, Ketil Arne Espnes, Arne Reimers, Trond Aamo, Kolbjørn Zahlsen, Tarjei Rygnestad, Olav Spigset

Kirurgisk behandling av levermetastaser fra kolorektal kreft

Jon Arne Søreide, Kristinn Eiriksson, Oddvar Sandvik, Asgaut Viste, Arild Horn, Gjermund Johnsen, Jon Erik Grønbech

Lokal ablasjon av kolorektale levermetastaser - en systematisk oversikt

Lars Frich

Radiofrekvensablasjon av kolorektale levermetastaser

Lars Frich, Knut Brabrand, Trond Mogens Aaløkken, Bjørn Edwin, Ivar P. Gladhaug

Perspektiv og debatt

Aktuelt i foreningen

Oss imellom

På tampen