logo

Avansert søk

Nyheter

Ledere

Medisin og vitenskap

Endringer i antibiotikaforbruk hos barnehagebarn i Oslo

Anne-Lise Nordlie, Bjørg Marit Andersen

Fysisk aktivitet hos 11 - 12-åringar i skulen

Ivar Grønningsæter, Oddrun Hallås, Torbjørn Kristiansen, Folkvard Nævdal

ABCA-transportører - regulatorer av den cellulære lipidtransporten

Armin P. Piehler, Kari Bente Foss Haug, Jürgen J. Wenzel, Peter B. Kierulf, Wolfgang E. Kaminski

Anal inkontinens - utprøvning av en ny behandlingsmetode

Trond Dehli, Rolv-Ole Lindsetmo, Kjersti Mevik, Barthold Vonen

Kirurgisk behandling av tykktarmskreft

Arild Nesbakken, Maria Gaard

Laparoskopi ved kolorektal kreft

Esther Kuhry, Elisabeth Sætnan, Hallvard Græslie, Robin Gaupset

Kirurgisk behandling av endetarmskreft

Arne Wibe, Birger Henning Endreseth

Transanal endoskopisk mikrokirurgi ved svulster i rectum

Ola Røkke, Arne E. Færden, Kjell Øvrebø

Oppfølging etter kurativ kirurgi for kolorektal kreft

Hartwig Kørner, Kjetil Søreide, Pål Johan Stokkeland, Jan Hallvard Træland, Jon Arne Søreide

Perspektiv og debatt

Aktuelt i foreningen

Oss imellom

På tampen