logo

Avansert søk

Nyheter

Ledere

Medisin og vitenskap

Påvisning av Chlamydia trachomatis i urin-, vulva- og cervixprøver

Inger Johanne Bakken, Harald Bratt, Finn Egil Skjeldestad, Svein Arne Nordbø

Prøvetakingsmønster og prevalens av chlamydiainfeksjon blant kvinner

Inger Johanne Bakken, Svein Arne Nordbø, Finn Egil Skjeldestad

Prøvetakingsmønster og prevalens av chlamydiainfeksjon blant menn

Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Svein Arne Nordbø

Forekomst av genital infeksjon med Chlamydia trachomatis blant 18 - 29-åringer i Oslo

Tore W. Steen, Per Hjortdahl, Gunnar Størvold, Kostas Vilimas, Petter Elstrøm, Ingrid Esholdt, Gunnar Kvalvaag

Tyfoid- og paratyfoidfeber hos barn

Kristin Krogh, Nils Olav Hermansen, Karl-Olaf Wathne

Medikamentell profylakse og behandling av steroidindusert osteoporose

Erik Rødevand, Knut Mikkelsen, Bjørn-Yngvar Nordvåg, Hans-Jacob Haga, Øystein Førre, Villy Johnsen, Tore Kristian Kvien

Diabetisk nevropati - en klinisk oversikt

Kjersti Nøkleby, Tore Julsrud Berg

Mykofenolatmofetil - et nytt medikament ved kronisk autoimmun sykdom

Erna Harboe, Lasse Gøransson, Klaus Wildhagen, Roald Omdal

Aktinisk keratose og utvikling av plateepitelkarsinom i hud

Aasmund Berner

Når hjerneslagdiagnosen er feil

Ole Morten Rønning, Bente Thommessen

Radikal behandling av prostatakreft i Norge

Truls E. Bjerklund Johansen

Kryoterapi ved prostatakreft

Truls E. Bjerklund Johansen

Klinisk erfaring med TNF-α-hemmere ved revmatoid artritt

Marianne Wallenius, Erik Rødevand, Johan Fredrik Skomsvoll

Glukosamin för lindring av besvär vid artros

Ellen Vinge

Diagnostikk og behandling av parkinsonisme hos sykehjemspasienter

Jan Petter Larsen

Antipsykotiske midler mot uro ved demens - medisinsk behandling eller kjemisk atferdsregulering?

Sabine Ruths, Jørund Straand

Søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter - praktiske behandlingsråd

Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn

Lysbehandling mot søvnvansker i sykehjem - et ikke-farmakologisk alternativ

Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn

Profesjon og samfunn

Pasienters erfaringer med og holdninger til generisk legemiddelbytte

Inge Kjønniksen, Morten Lindbæk, Anne Gerd Granås

Er det sammenheng mellom sykehusstørrelse og pasienterfaringer?

Therese Opsahl Holte, Øyvind Andresen Bjertnæs, Knut Stavem

Miksjonsuretrocystografi - er praksis i tråd med empirisk kunnskap?

Elise Christine Bjørkholen, Cecilie Øvland Gravdahl, Inger Helene Vandvik

Kommentar og debatt

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

På tampen