logo

Avansert søk

Nyheter

Ledere

Medisin og vitenskap

Søvnlidelser hos eldre som bruker sovemiddel hver kveld

Børge Sivertsen, Siri Omvik, Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Bjørn Bjorvatn

Legers holdninger og praksis i forhold til legemiddelindustrien

Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde

Kryobiologi - nedfrysing og oppbevaring av levende celler og vev

Sigrid Solberg, Ole Didrik Lærum

Hemoglobingrenser og transfusjonspraksis blant norske anestesiologer

Pål A. Reine, Ulf E. Kongsgaard, Nils Smith-Erichsen

Lipidbalanse og risiko for hjerte- og karsykdom hos langtidspsykiatriske pasienter

John E. Berg, Sigurd Wisløff, Arne T. Høstmark

Bivirkninger av allopurinol

Erik Rødevand, Olav Sletvold, Kristin Thorseng Kvande

Valet av protonpumpshämmare - spelar det någon roll?

Per M. Hellström

Muskel- og skjelettplager innen petroleumsvirksomheten på sokkelen

Tone Morken, Torill H. Tveito, Steffen Torp, Åshild Bakke

Hva vet vi om kjemisk helsefare offshore?

Bente E. Moen, Kjersti Steinsvåg, Magne Bråveit

Nærværsarbeid i Statoil Forpleining

Mia Nadja Bauer, Joseph Odijk

Profesjon og samfunn

Erfaringer med lege-pasient-kontakt over Internett

Per Egil Kummervold, Marianne Trondsen, Hege Andreassen, Deede Gammon, Per Hjortdahl

Kommentar og debatt

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

På tampen