logo

Avansert søk

Nyheter

Ledere

Medisin og vitenskap

Kneluksasjoner - oppfølging etter operativ terapi

Iver Anders Gaski, Bjørn-Tore Martinussen, Lars Engebretsen, Steinar Johansen, T.C. Ludvigsen

Gallekirurgi ved et lokalsykehus - prospektiv registrering

Ranveig K. Aspevik, Øivind Irtun

Aferesebehandling ved alvorlig hyperkolesterolemi

Asgeir Græsdal, Anders Hovland, Eyvind Bjørbæk

Positronemisjonstomografi i utredningen av lungekreftpasienter

Tore Bach-Gansmo, Trond Velde Bogsrud, Magne Aas, Lars H. Jørgensen, Barbara Malene Fischer

Blivende psykiateres kunnskap om utviklingshemning

Olav M. Linaker, John Christian Fløvig

Gitelmans syndrom - en differensialdiagnose ved hypokalemi

Anders Hovland, Eyvind Bjørbæk, Trond P. Leren

Vaskulær demens - et dårlig definert begrep

Anne Brækhus, Knut Engedal

Uenighet om epilepsi og bilkjøring

Eylert Brodtkorb, Geir Bråthen, Gunnar Bovim, Grethe Helde

Akutt koronarsyndrom hos pasienter som bruker acetylsalisylsyre eller warfarin

Harald Vik-Mo, Knut Hegbom

Moderne diagnostikk og behandling av kronisk hjertesvikt

Lars Gullestad, Steinar Madsen

Kardial resynkroniseringsbehandling med biventrikulær pacemaker ved alvorlig hjertesvikt

Svein Færestrand

Hjertetransplantasjon

Svein Simonsen, Odd R. Geiran

Profesjon og samfunn

Komplikasjoner etter dagkirurgiske øre-nese-hals-operasjoner

Kjetil Skaansar, Dag Hofoss

Kommentar og debatt

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

På tampen