Annonse
Annonse
Tidligere i Tidsskriftet
Selvmord er et tidløst problem, men omgivelsenes reaksjon på selvmordet har variert gjennom tidene. I nr. 2/1985 forsøkte en forfatter å systematisere hvordan selvmordet ble sett på gjennom eksempler...
12.12.2017
Fredrik Louis Abel (1865–1941) var spesialist i øyesykdommer, men hadde mange interesser og skrev en rekke artikler, både politiske og populærmedisinske. Under gjengis bruddstykker av hans artikkel i...
28.11.2017
I dag er det nok mange som tenker på kaken før de tenker på mennesket, men for drøye hundre år siden var Sarah Bernhardt en av verdens mest kjente skuespillerinner. Hun gikk etter hvert under...
13.11.2017
Under overskriften Blandede meddelelser kan man lese litt av hvert i eldre utgaver av Tidsskriftet. I nr. 8, 10 og 15 i 1928 foregikk det en diskusjon om de moderne røntgenstrålene – i diktform!...
30.10.2017
«Den tid er os vistnok fjern, da «der alte Heim» (de Heim’ske pillers ophavsmand, † 1834) red rundt i sin store Berlinerpraksis, derunder standset op utenfor 2den etage – husene var dengang...
16.10.2017
For de fleste er det nok ikke motgang som fører til en hudsykdom. Veldig mange hudlidelser er medfødte, og det gjelder også lidelsen til vår 12-årige pasient i denne kasuistikken fra 1937 (Tidsskr...
02.10.2017
Det sto et lite innlegg om legeattester og høflighet på trykk i Tidsskriftet nr. 1/1918. Innskriveren hadde sett seg lei av det sjuskete formatet legeattester ofte opptrer i. Å gi ut «et halvt...
18.09.2017
Skriver man nekrologer over sykehus i våre dager? Da amtssykehuset på Alstenøya i 1926 ble flyttet fra Søvik til Sandnessjøen, kom en «forhenværende sykehuslæge ved det nu nedlagte sykehus» i...
04.09.2017
Da en skoledirektør i 1924 hevdet at dødeligheten var stor blant norske skolebarn, måtte Lorentz Harboe protestere. Statistikk er fandens bibel, mente han, for var det ikke egentlig slik at...
21.08.2017
Harald Engelsen (1883-1954) var en bereist mann og en flittig skribent med et vidt interessefelt. Blant annet tok han i ti artikler i Tidsskriftet for seg “den maritime medisin” fra oldtiden til...
26.06.2017