logo

Avansert søk

Sykehusomorganisering

Gjennomføringen av den gigantiske omorganiseringen av sykehusene i Oslo angår ikke bare hovedstaden. Prinsippene for organiseringen av helsetjenestene i Oslo legger føringer for resten av Helse Sør-Øst, og i neste omgang for resten av landet. På denne temasiden har vi samlet artikler fra debatten rundt sykehusomorganiseringen.