logo

Avansert søk

Smerter

Smerte er kanskje det hyppigste symptomet leger møter hos pasienten. Smerter kan skyldes skade eller sykdom, men påvirkes av følelser, tanker og kognitive prosesser. Smerten vil derfor alltid være subjektiv og vanskelig å måle objektivt. I Tidsskriftet nr. 17/2005 startet en temaserie om smertens biologiske, kliniske og eksistensielle aspekter.