logo

Avansert søk

Bevegelsesforstyrrelser

Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse på en spesiell gruppe nevrologiske sykdommer som kjennetegnes ved at pasientene har for lite eller for mye bevegelser. Denne type lidelser forekommer hyppig, de aller fleste er kroniske og rammer eldre. Tidsskriftet har en temaserie om bevegelsesforstyrrelser. Artiklene er redigert av Odd Terje Brustugun og Erlend Hem.