Annonse
Annonse
Språkspalten
Revebjelle heter Revebjelle heter Digitalis purpurea på latin. I gamle dager dyrket Kragerø apotek revebjeller på øyer i Kragerøs skjærgård. Så samlet de inn de to år gamle bladene, varmet til 55 – ...
06.06.2017
Når samme ord har en annen betydning i medisinsk fagspråk enn i allmennspråket, bør det brukes med varsomhet. Falske venner er et uttrykk som brukes om ord som er like, eller ligner på hverandre, men...
06.06.2017
Michael Bretthauer spør om hva data sharing bør hete på norsk. Svaret står i ordboken: datadeling ( 1 ). Oversettelsen ligger tett opp til det engelske originaluttrykket, og da kan sjansene være gode...
23.05.2017
Gjenbruk av allerede innsamlede forskningsdata kalles for data sharing på engelsk. Hva bør det hete på norsk? Illustrasjon: Pixtal/NTB scanpix Data sharing er mye diskutert for tiden ( 1  –  3 ). Vi...
23.05.2017
Epikrisens innhold og disposisjon er viktigere enn språklig perfeksjonisme. I en hektisk hverdag skal vi prioritere å gjøre epikrisen innholdsmessig meningsfull og ryddig fremfor å gjøre den språklig...
02.05.2017
Ikke sjelden dukker det opp interessante ting mens man leter etter noe annet. Faksimile fra Tidsskriftet 15. mai 1940 ( 1 ) I Tidsskriftet anno 1940 kom jeg over en liten historie med tittelen Laus...
30.03.2017
Ordene hypoksi og hypoksemi oppfattes av mange som synonymer, men beskriver ulike prosesser. Den populære frasen «blodgass viste hypoksi» bør unngås, da en arteriell blodgassanalyse ikke med...
30.03.2017
En forhåndssamtale skal gi pasienten muligheten til å ha innflytelse på den behandling han eller hun får mot slutten av livet. Det gjelder også dersom pasienten mister evnen til selv å delta i...
21.03.2017
Erik Magnus Berntsen spør om hva som er riktig skrivemåte av sykehusnavn. Her er reglene greie. Egennavn skrives med stor forbokstav, men når de består av mer enn ett ledd, skal de ha stor forbokstav...
07.03.2017
Jeg har lagt merke til at Tidsskriftet konsekvent skriver St. Olavs hospital med liten h, mens sykehuset selv skriver det med stor. Hva er korrekt? I Tidsskriftet skrives sykehusnavnet med liten h (...
07.03.2017