Annonse
Annonse
Språkspalten
Mange pasienter henvises til «ecco-undersøkelse». Det er hinsides enhver logikk. Når jeg møter en pasient som er henvist til «ecco-undersøkelse», gjør jeg som jeg blir bedt om – jeg undersøker...
10.01.2017
Politikerne har slitt ut ordet robust. Det har tapt all mening og må byttes ut. Jeg tror det var sosiologen Kjetil Rolness som skrev om det først: Robust var blitt det nye honnørordet i politikk og...
20.12.2016
Mers – Middle East respiratory syndrome – er en alvorlig influensalignende sykdom som ble oppdaget i 2012. På norsk er skrivemåten mers, altså med små bokstaver. Mersvirus. Illustrasjon: Thinkstock...
06.12.2016
Forbokstavsord (også kalt initialord) er forkortelser basert på forbokstaver. Dersom de leses bokstav for bokstav, skal de skrives med store bokstaver, for eksempel INR (internasjonal normalisert...
06.12.2016
Prodrug er en substans som i seg selv ikke er virksom, men som i kroppen omdannes til et aktivt legemiddel. Hva bør det hete på norsk? Velkjente eksempler på denne typen midler er kodein som omdannes...
22.11.2016
Torfinn Støve Madssen & Marius Tufte spør om to ting. Svaret på båe er ja. Ein lege kan kalle seg doktor sjølv om han ikkje har doktorgrad. Grunnen er at doktor på norsk har to tydingar – anten...
08.11.2016
Kan legen Kari Nordmann titulere seg som dr. Kari Nordmann, sjølv om ho ikkje har doktorgrad? Vi skriv til dykk som to tittelforvirra medisinstudentar. Vi har sett at ordet «doktor» i kvardagstale...
08.11.2016
La oss bevare latin og gresk i vår medisinske kulturarv. Figur 1 Den nederlandske barokkmaleren Jan Steen (1626 – 79) har malt tallrike legebesøk. Her er lege og pasient i forgrunnen, i tillegg til...
25.10.2016
Preposisjonen på utvider sitt bruksområde. I medisinsk litteratur som i norsk språk for øvrig erstatter den gradvis andre preposisjoner. Det gjør preposisjonsbruken enklere, men språket blir mindre...
11.10.2016
Forsert alkalisk diurese er en veletablert behandlingsform ved enkelte former for forgiftninger. Når hovedformålet med behandlingen er å alkalisere urinen fremfor å øke diuresen, bør dette...
27.09.2016