Annonse
Annonse
Rus- og avhengighetsmedisin
Leger drikker heller mindre enn mer alkohol enn andre. Det kan likevel være for mye. Foto: Sivert Almvik Aforismen om at du drikker for mye hvis du drikker mer enn legen din, skaper alltid latter i...
20.12.2016
Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse som er karakterisert av intermitterende eller vedvarende muskelkontraksjoner som gir unormale, ofte repetitive bevegelsesmønstre i hele eller deler av kroppen ( 1...
08.11.2016
Rusmiddelavhengighet er en sykdom som gir psykiske, fysiske og sosiale skader og ofte har en progredierende utvikling og kronisk karakter ( 1 ). Alkoholavhengighet og annen rusmiddelavhengighet/...
25.10.2016
Anemi er vanlig hos rusmisbrukere og tilskrives ofte dårlig ernæringsstatus og kroniske infeksjonssykdommer. Omfattende utredning av en metadonbruker med anemi, skjelettsmerter og endret utseende...
07.06.2016
For å følge utviklingen av en abstinenstilstand er objektive mål og gjentatte standardiserte målinger bedre enn kun «beste kliniske skjønn». Standardisert kartlegging av benzodiazepinabstinens er nå...
15.03.2016
Opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika er viktige og mye brukte legemidler, men er forbundet med risiko for feilbruk, misbruk og bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling kan i noen situasjoner være...
15.03.2016
Akutte forgiftninger er et alvorlig helseproblem og medfører ofte behandling i sykehus og/eller prehospitalt ( 1  –  3 ). Det ser ut til å være en invers sammenheng mellom både insidens og...
17.11.2015
Om vi ikke kan fjerne grunnlidelsen helt, er det likevel meningsfullt og riktig å lindre. Dette må også gjelde ved rusbrukslidelser EUs narkotikaovervåkingsbyrå EMCDDA har i mange år publisert...
06.10.2015
Hvordan skal vi lære fremtidige leger å samhandle godt med pasienter og annet helsepersonell? I et nytt studieopplegg ved Universitetet i Oslo skal studentene spille fastlege i et ansvarsgruppemøte...
11.08.2015
Spørsmål omkring bruk av nikotin og alkohol bør være en naturlig del av anamneseopptaket ved innleggelse i somatisk avdeling. I en kartlegging av risikofylt alkoholbruk vi har gjennomført i...
11.08.2015