Annonse
Annonse
Patologi
Norsk laboratoriekodeverk skulle sikre entydig kommunikasjon mellom rekvirenter og laboratorier. Dette skulle løfte kvaliteten på laboratoriemedisinske tjenester i Norge og passe inn i visjonen om én...
13.09.2016
På det norske fastlandet er det svært sjelden rovdyrangrep på mennesker og det har sannsynligvis ikke forekommet dødelige ulve- eller bjørneangrep siden henholdsvis 1800 og 1906. Informasjon fra...
23.08.2016
Forekomsten av krybbedød i USA sank betydelig fra 1983 til 2012. Det gjorde også antall dødsfall hos spedbarn av andre årsaker. I en stor studie fra USA inngikk alle dødsfall hos barn under ett år i...
03.05.2016
Brystkreft kan deles inn i subgrupper på grunnlag av nye funn om angiogenese, ifølge en ny norsk studie. Dette kan gi mer informasjon om prognose og ha betydning for hva slags behandling...
05.04.2016
En mann i 60-årene oppsøkte legevakt grunnet forbigående synstap på venstre øye. De to forutgående ukene hadde han opplevd anfall av et par minutters varighet med dobbeltsyn eller partielle...
15.12.2015
Et spedbarn ble meldt til akuttmottaket med en vanlig problemstilling – prolongert icterus. Da han kom til sykehuset, var han uttalt ikterisk og respiratorisk ustabil. Selv om årsaken viste seg å...
15.12.2015
Kolesterolkrystaller i aterosklerotiske plakk kan, sammen med nøytrofile granulocytter, aktivere makrofager til å skille ut proinflammatoriske cytokiner. Faktorer som forsterker den kroniske...
01.12.2015
Det var ikke Ying Chen selv som bestemte at hun skulle bli lege. Det var kinesiske myndigheter. Foto: Niklas Lello – Etter Maos kulturrevolusjon var det kinesiske myndigheter som bestemte hvilken...
01.12.2015
Ei kvinne i 60-åra vart diagnostisert med myelomatose som presenterte seg med osteolytiske destruksjonar av fleire virvelcorpora. Ho gjennomgikk initialt strålebehandling, med påfølgjande...
17.11.2015
Norsk laboratoriekodeverk er et nytt felles kodeverk som skal sikre at alle norske laboratorier benytter likelydende navn og analysekoder ved rekvirering og svar på laboratorieundersøkelser. Norsk...
22.09.2015