Annonse
Annonse
Onkologi
Nye muligheter innen kreftbehandling gir bedre helse, men også risiko for økte kostnader og flere prioriteringsdilemmaer. Kritisk diskusjon av kreftforskningens egne fremtidsforestillinger kan bidra...
16.02.2017
Leder for Rådet for legeetikk har et særlig ansvar for å uttrykke seg varsomt om kollegers ytringer i offentligheten. En lege har gitt uttrykk for kontroversielle meninger i diskusjoner om...
19.01.2017
Lymfeknutetoalett etter funn av mikrometastaser i vaktpostlymfeknute ved malignt melanom ga ingen overlevelsesgevinst, ifølge en ny studie. I en tysk multisenterstudie ble 473 pasienter som fikk...
20.12.2016
Myeloproliferative neoplasiar er ei gruppe tilstandar karakteriserte av klonal vekst i ei eller fleire hematopoetiske cellelinjer. Gruppa inkluderer kronisk myelogen leukemi, polycythaemia vera,...
06.12.2016
Han har fått kong Olav Vs kreftforskningspris, har bidratt til nobels fredspris og har mottatt titalls millioner i forskningsstipender. Men epidemiolog og kreftforsker Eiliv Lund synes selv at han er...
08.11.2016
Løping reduserer tumorinsidens og tumorvekst i flere musemodeller ved at adrenalin og interleukin-6 mobiliserer NK-celler. Epidemiologiske data viser at regelmessig trening beskytter mot visse...
08.11.2016
Regelmessig oppfølging ved lokal prostatakreft gir ikke høyere mortalitet enn prostatektomi eller stråleterapi. Og ifølge en ny studie er det færre bivirkninger. Kreftceller i prostata fremstilt ved...
08.11.2016
Er stråle- og kjemoterapi effektiv immunterapi ved kreft? Heilt sidan oldtidas Egypt har medisinske skrift omtala spontan regresjon av kreft som resultat av det vi i dag vil tolke som tilfeldig...
25.10.2016
En mann i 50-årene ble innlagt i lokalsykehus grunnet ryggsmerter og generelt redusert allmenntilstand. Blodprøver på lokalsykehus viste følgende verdier: Hb 8,2 g/dl (13,4 – 17,0), trombocytter 57 ×...
25.10.2016
Pasienter under utredning for kreft har økt risiko for å bli utsatt for en ulykke, også ulykker som ikke skyldes medisinske komplikasjoner. Dette viser en stor svensk studie. Uhell og ulykker er en...
11.10.2016